2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Opryk­ker­ne fra Kjel­lerup har egent­lig et gan­ske fint hold, og ef­ter en lidt sva­er start på 2. di­vi­sion har man fun­det me­lo­di­en med kun ét ne­der­lag i de fem se­ne­ste kam­pe – ude mod ra­ek­kens bedste hold fra Thi­sted. Fu­sions­klub­ben VSK Aar­hus mi­ste­de en del spil­le­re in­den sa­e­so­nen og er af de fle­ste tip­pet til at skul­le ka­em­pe om at und­gå nedryk­ning. Ind­til vi­de­re har man kun slå­et bund­hol­det Vej­gaard og hel­ler ik­ke va­e­ret over­be­vi­sen­de på eget gra­es, hvor det blot er ble­vet til ét po­int i fi­re kam­pe. Der­for vir­ker det for­kert, at kam­pen vur­de­res helt li­ge.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.