UGENS APP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Navn: Kra­e­ver: Pris:

10 Daily yo­ga po­ses An­droid 2.3.3 el­ler ny­e­re Gra­tis Stra­ek dig fri for stress – og find din in­dre ro. Med ap­pen ’10 Daily yo­ga po­ses’ får du in­spira­tion til et let til­ga­en­ge­ligt pro­gram, der med ti yo­ga­stil­lin­ger la­der dig be­gyn­de – el­ler af­slut­te da­gen – helt af­slap­pet. Ud­fø­rer du øvel­ser­ne dag­ligt, lover ap­pen dig til gen­ga­eld en sta­erk, flek­si­bel og to­net krop, som har let­te­re ved at hol­de va­eg­ten. Via ap­pen kan du fø­re log­bog

over di­ne frem­skridt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.