PO­LI­TI SIDSTE

BT - - NYHEDER -

BISAETTELSE Ma­en­de­ne i top­pen af det dan­ske po­li­ti­kor­ps er ik­ke de mest grå­d­la­bi­le ty­per. Men an­sig­ter­ne var sam­men­bid­te og for­knyt­te, da tid­li­ge­re po­li­ti­di­rek­tør Han­ne Bech Han­sen i går blev bå­ret ud i en skin­nen­de hvid ki­ste til to­ner­ne fra kir­ke­org­let. Han­ne Bech Han­sen dø­de pludseligt, da hun fik et hjer­te­til­fa­el­de i sit hjem. Den sør­ge­li­ge nyhed, der kom bag på al­le hen­des na­er­me­ste, blev meldt ud tirs­dag i sidste uge.

I går tog fa­mi­li­en og hen­des tid­li­ge­re po­li­ti­kol­le­ger en gri­ben­de af­sked med en le­gen­de i det dan­ske po­li­ti­kor­ps. Skar­pt be­vog­tet Ki­sten blev bå­ret af Han­ne Bech Han­sens søn, hen­des svo­ger samt hen­des nevø­er og nie­cer. Bag dem gik en ra­ek­ke tid­li­ge­re og nu­va­e­ren­de spid­ser i det dan­ske po­li­ti og lan­dets nu­va­e­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V).

Af sam­me grund var Hel­lerup Kir­ke skar­pt be­vog­tet af be­tjen­te iført skud­sik­re ve­ste og PET-agen­ter i ci­vil.

Det mas­si­ve po­li­tiop­bud fik de for­bi­pas­se­ren­de til at stop­pe op og un­dre sig. Hvem er det mon, der bli­ver bi­sat i kir­ken?

»Nå ja, hen­de,« sag­de en kvin­de­lig cyk­list, da BTs repor­ter gav hen­de sva­ret.

For he­le Dan­mark kend­te Han­ne Bech Han­sen.

Hun var Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge chef for po­li­tiets ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste (PET), og i en år­ra­ek­ke var hun Kø­ben­havns Po­li­tis an­sigt udadtil. Som po­li­ti­di­rek­tør stod hun i spid­sen for en ra­ek­ke van­ske­li­ge sa­ger, her­un­der ryd­nin­gen af Ung­doms­hu­set på Jagt­vej 69.

Og som den ene­ste po­li­ti­di­rek­tør no­gen­sin­de blev hun pa­ro­di­e­ret i cir­kus­re­vu­en i et uforg­lem­me­ligt num­mer af Ulf Pil­gaard. ’Som et lyn fra en klar him­mel’ Han­ne Bech Han­sen dø­de med stilet­ter­ne på. Helt frem til sin død var

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.