Me­je­de folk ned i ind­købs­cen­ter

BT - - NYHEDER -

SKUDDRAMA Mindst fem – fi­re kvin­der og en mand –er fre­dag ble­vet skudt og dra­ebt i et ind­købs­cen­ter i by­en Bur­ling­ton nord for Se­att­le i den ame­ri­kan­ske del­stat Was­hin­g­ton. Det lo­ka­le po­li­ti op­ly­ser til Q13 Fox News, at ger­nings­man­den fort­sat er på fri fod. Han nå­e­de at flyg­te fra ind­købs­cen­tret Ca­sca­de Mall, før po­li­ti­et an­kom.

Det er uklart, om han hand­le­de ale­ne.

Iføl­ge CNN er po­li­ti­et på jagt ef­ter »mindst én ger­nings­mand«.

Vid­ner forta­el­ler til tv-sta­tio­nen Ko­mo News, at en mand med et vå­ben gik ind i bu­tik­ken Ma­cy’s i ind­købs­cen­tret og be­gynd­te at sky­de.

Den for­mode­de ger­nings­mand be­skri­ves iføl­ge po­li­ti­tals­mand Mark Fran­cis som en lat­i­na­me­ri­kansk mand kla­edt i gråt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.