Tru­er med in­ti­me Pip­pa-bil­le­der

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et i England ef­ter­sø­ger en mand, der på­står at ha­ve 3.000 in­ti­me bil­le­der af Pip­pa Mid­dle­ton, som er ha­ck­et fra hen­des te­le­fon. Ha­ck­e­ren ha­ev­der og­så at ha­ve bil­le­der af Pip­pas sø­ster Ka­te Mid­dle­ton, her­tu­gin­de af Cam­brid­ge, samt hen­des mand, prins Wil­li­am.

Cy­ber-ty­ven er som en skyg­ge. Han kon­tak­te­de The Sun på mail, hvor han kra­e­ve­de mindst 50.000 pund, sva­ren­de til om­kring 430.000 kro­ner, in­den for de na­e­ste 48 ti­mer for bil­le­der­ne af Ka­te Mid­dle­tons sø­ster.

Bil­le­der­ne er iføl­ge The Sun in­ti­me, og de skal va­e­re ha­ck­et fra hen­des te­le­fon og iCloud­kon­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.