Nu kan du snart få Snap­chat-bril­ler

BT - - NYHEDER -

Fem se­kun­der. Det be­hø­ver ik­ke at ta­ge la­en­ge­re tid at ta­ge te­le­fo­nen op af lom­men og ta­ge et bil­le­de med din te­le­fon. Al­li­ge­vel kan du snart spa­re et par ek­stra se­kun­der, hvis du kø­ber de bril­ler, som fir­ma­et bag ap­pen Snap­chat i går an­non­ce­re­de. Den nye sats­ning vil lig­ne nor­ma­le bril­ler, men vil va­e­re ud­sty­ret med en knap, du kan tryk­ke på, hvis du vil op­ta­ge vi­deo el­ler ta­ge et bil­le­de. Bril­ler­ne, der kom­mer til at gå un­der nav­net ‘Specta­c­les’, kom­mer til at ko­ste om­trent 800 kro­ner og for­ven­tes at kom­me på det ame­ri­kan­ske mar­ked i det­te ef­ter­år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.