VILD MED METTE

BT - - NYHEDER -

STØTTE På So­ci­al­de­mo­kra­tiets kon­gres lør­dag holdt tid­li­ge­re par­ti­for­mand og stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen en flam­men­de støt­te­ta­le for sin par­ti­for­mand Mette Fre­de­riks­sen. Og so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne var li­ge så vilde med hans ta­le, som han er med sin nye par­ti­for­mand.

»Met­tes valg som par­ti­for­mand er nog­le gan­ge sva­e­re­re end an­dre. Li­ge nu står vi i en ret di­lem­ma­fyldt valg­si­tu­a­tion: Hvis vi skal ha­ve me­re vel­fa­erd, kan vi la­e­ne os til­ba­ge og ven­te på valg. El­ler vi kan sam­ar­bej­de med dem, som vil no­get af det sam­me vel­fa­erd, som vi vil. Og­så selv­om vi ved, at de ik­ke vil det sam­me som os på al­le om­rå­der. Lad mig si­ge til hver ene­ste af jer: Jeg er me­get enig i den kurs om sam­ar­bej­de og me­re vel­fa­erd, som Mette har sat,« sag­de Poul Nyrup Ras­mus­sen.

Og der­med adres­se­re­de han prae- Lad mig si­ge til hver ene­ste af jer: Jeg er me­get enig i den kurs om sam­ar­bej­de og me­re vel­fa­erd, som Mette har sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.