Tet skal va­ek’

BT - - NYHEDER -

cist det di­lem­ma, som man­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter har sva­ert ved at se sig selv i: Et even­tu­elt sam­ar­bej­de med Dansk Fol­ke­par­ti. Støt­ter Fre­de­rik­sens ret­ning Nyrups ta­le var der­for og­så imø­de­set med stor spa­en­ding på kon­gres­sen.

Det var Nyrup, der i sin tid sag­de til Dansk Fol­ke­par­ti, »stu­e­re­ne, det bli­ver I al­drig«. Det var Nyrup, der på kon­gres­sen i 2012 hev gulv­ta­ep­pet va­ek un­der Hel­le Thor­ningS­ch­midt, da han op­for­dre­de til at ta­ge en al­vor­lig snak med De Ra­di­ka­le om en dag­pen­ge­løs­ning, for »hvor sva­ert kan det va­e­re«.

Men den­ne gang tak­ke­de Nyrup sin par­ti­for­mand for en »stor, flot, pra­e­cis ta­le«, er­kla­e­re­de sig »na­er­mest lyk­ke­lig« og enig i hen­des po­li­ti­ske linje. Det kra­e­ver ik­ke lederskab at gi­ve ef­ter. Men det kra­e­ver lederskab at sa­et­te gra­en­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.