Cor­byn fort­sa­et­ter som La­bour-le­der

BT - - NYHEDER -

Je­re­my Cor­byn er ble­vet gen­valgt som det bri­ti­ske ar­bej­der­par­tis le­der med 313.209 stem­mer mod 193.229 til mod­stan­de­ren, den 46-åri­ge Owen Smith.

Den 67-åri­ge Cor­byn, som på for­hånd var klar fa­vo­rit til at bli­ve gen­valgt, fik 61,8 pro­cent af stem­mer­ne, mens hans ud­for­drer fik 32,2 pro­cent.

Po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re for­ud­si­ger, at de in­ter­ne stri­dig­he­der i La­bour vil fort­sa­et­te på den an­den si­de af­stem­nin­gen.

I alt 640.000 per­so­ner har kun­net stem­me i for­bin­del­se med for­mandsval­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.