Ena­eg­ge­de tvil­lin­ger le­ver la­en­ge­re

BT - - NYHEDER -

No­get ty­der på, at det er sundt at ha­ve no­gen at spej­le sig i. I hvert fald le­ver sa­er­ligt de ena­eg­ge­de tvil­lin­ger la­en­ge­re end re­sten af be­folk­nin­gen. Det vi­ser ame­ri­kansk forsk­ning fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Was­hin­g­ton, der har ana­ly­se­ret tal fra Det Dan­ske Tvil­lin­ge­re­gi­ster. For­sker­ne fo­re­slår, at for­skel­len kan skyl­des den ta­et­te til­knyt­ning og so­ci­a­le støtte, man får ved at ha­ve en tvil­ling. »Der er for­de­le ved at ha­ve én, der er so­ci­alt ta­et på en og ser ef­ter en. Tvil­lin­ger­ne kan bå­de gi­ve ma­te­ri­el, men og­så fø­lel­ses­ma­es­sig støtte, hvil­ket kan le­de til et la­en­ge­re liv,« si­ger po­st­doc David Shar­row fra Uni­ver­si­ty of Was­hin­g­ton. Gav­ner mest ma­end For­sker­ne kun­ne isa­er se en for­la­en­get le­ve­tid hos de mand­li­ge tvil­lin­ger.

Hvis man tog 100 dren­ge ud af den ge­ne­rel­le be­folk­ning, vil­le 84 sta­dig va­e­re i li­ve, når de var fyldt 45. Det tal var 90 hos tvil­lin­ge­ma­en­de­ne. Der var alt­så en for­skel på seks pro­cent­po­int hos de mand­li­ge tvil­lin­ger sam­men­lig­net med an­dre ma­end.

»Ma­end har må­ske ge­ne­relt en me­re ri­si­ko­fyldt ad­fa­erd, men her kan det gav­ne dem at ha­ve en be­skyt­ten­de part­ner – i det­te til­fa­el­de en tvil­ling – som kan tra­ek­ke dem ud af den ad­fa­erd,« si­ger David Shar­row.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.