Du kan ha­ve ’skjult’ hø­re­tab

BT - - NYHEDER -

Hvis du har sa­er­lig van­ske­ligt ved at hø­re i stø­jen­de om­gi­vel­ser, så kan det skyl­des, at du li­der af ’skjult’ hø­re­tab. Det forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re fra spe­ci­al­ho­spi­ta­let Mas­sa­chu­setts Eye and Ear i et nyt stu­die. Men­ne­sker med skjult hø­re­tab har nor­mal hø­re­ev­ne i stil­le om­gi­vel­ser, og hø­re­ta­bet vi­ser sig først, hvis de skal for­stå ta­le, imens der bli­ver stø­jet om­kring dem. Det be­ty­der, at det skjul­te hø­re­tab kan va­e­re sva­ert at op­da­ge med en al­min­de­lig hø­re­test.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.