MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Tho­mas Skov (f. 1986) er ak­tu­el med pro­gram­met Skriv med Tho­mas Skov, der ud­mønt­er sig i ung­doms­bo­gen ’Den sto­re mis­sion’, som er skre­vet af de un­ge dan­ske­re, som Tho­mas Skov har mødt. Han er pro­gram­le­der på Dan­marks Ra­dio, og blev kendt som prak­ti­kan­ten i tv-pro­gram­met ’Det nye tal­ks­how’ – med An­ders Lund Mad­sen i 2009 og 2010 ef­ter at ha­ve va­e­ret prak­ti­kant på De sor­te spej­de­re fra au­gust 2008. Si­den har han stå­et bag en stri­be pro­gram­mer, blandt an­det ’Hø­flig­hed på 100 da­ge’. Gra­en­se­over­skri­den­de at va­e­re nø­gen­mo­del

1.

Før in­ter­net­tet

2.

AEl­te­de dej i ste­det for at drik­ke

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.