Kent Ni­el­sen tror på po­int

BT - - SUPERLIGA -

STÅLFAST OB spil­ler om me­re end ba­re tre po­int i Brønd­by den­ne ef­ter­mid­dag. For fyn­bo­er­ne er det end­nu en chan­ce for at få stop­pet den de­pri­me­ren­de sti­me af ne­der­lag, der ind­til i dag ly­der på fem i streg, og få ta­get lidt af tryk­ket af kri­sestem­nin­gen. Selv om re­sul­ta­ter­ne ik­ke ta­ler hans sag, ser OB-ch­eftra­e­ner Kent Ni­el­sen go­de mu­lig­he­der for po­int på Brønd­by Sta­dion.

»Ja, jeg har en stor tro på det,« forta­el­ler han.

»In­den kam­pe­ne mod FC Midtjyl­land og Søn­derjy­ske føl­te vi, at vi hav­de rig­tig go­de chan­cer for at vin­de. Og det vi­ste sig og­så, at det hav­de vi, men vi fik ik­ke løst det. Jeg har sam­me tro på, at vi kan få po­int mod Brønd­by.«

Kent Ni­el­sen me­ner ik­ke, at OBs pra­e­sta­tio­ner har va­e­ret li­ge så skuf­fen­de, som re­sul­ta­ter­ne forta­el­ler. En del po­si­ti­ve ting »Der er mas­ser af ind­hold i vo­res se­ne­ste kam­pe, der ik­ke er helt ska­evt. Vi le­ver fint med, at folk sy­nes, vi er håb­lø­se, men vi ser fak­tisk en del po­si­ti­ve ting i de se­ne­ste kam­pe. Kan vi hol­de fast i dem og sam­ti­dig for­bed­re nog­le ting, tror jeg og­så, at vi får et godt re­sul­tat,« ly­der det fra OB-tra­e­ne­ren, der til­fø­jer:

»Jeg kan ik­ke ga­ran­te­re et godt re­sul­tat, men jeg lover, at vi kom­mer til at jag­te det helt vildt.«

OB må i den sva­e­re ude­kamp und­va­e­re hol­dets hol­land­ske midt­ba­ne­kri­ger, Mo­ha­med El Ma­kri­ni, der af­so­ner ka­ran­ta­e­ne ef­ter sit rø­de kort i tors­da­gens ne­der­lag i Ha­der­s­lev. Der­u­d­over er an­gri­be­ren An­ders K. Ja­cob­sen og for­svars­spil­ler­ne Ja­cob Bar­rett Laur­sen og Jo­ao Pe­reira sta­er­kt tvivls­om­me på grund af ska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.