BENDT­NERS NYE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I Not­ting­ham kø­rer Bendt­ner rundt i sin Mer­ce­des V8, men hvis han får lyst til at er­hver­ve sig en ny bil for de om­kring 12 mil­li­o­ner kro­ner, Fo­rest be­ta­ler ham om året, er der råd for det. By­en hu­ser fle­re luksus­bil-for­hand­le­re. Heri­blandt Mer­ce­des, som har et rig­tigt ta­et for­hold til Not­ting­ham Fo­rest, hvor for­hand­le­ren ef­ter­hån­den har sør­get for bi­ler til det me­ste af den nu­va­e­ren­de trup. Det forta­el­ler che­fen for VIP-af­de­lin­gen, Ja­mie Laws, til BT, der al­le­re­de er godt in­de i, hvad Bendt­ner kø­rer rundt i.

»Vi har et me­get ta­et for­hold til klub­ben, og jeg ved, at han al­le­re­de kø­rer rundt i en Mer­ce­des, hvor rat­tet sid­der i høj­re si­de, som vi ple­jer at pla­ce­re det her i England. Så han har nok de bi­ler, han skal bru­ge her­ov­re,« ly­der det lidt ae­r­ger­ligt fra Laws, der forta­el­ler, at Mer­ce­des-for­hand­le­ren sa­el­ger en stor va­ri­a­tion af bi­ler til fod­bold­spil­ler­ne.

»Sma­gen va­ri­e­rer vir­ke­lig me­get fra per­son til per­son. Nog­le kø­ber en smartcar, an­dre vil ha­ve den dy­re­ste og stør­ste bil,« si­ger han. Li­ge pra­e­cis den­ne Mer­ce­des ko­ster om­kring 1,2 mil­li­o­ner kro­ner. DET NYE (ROBIN) HOOD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.