LIV

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

D har set me­get af by­en, der skal va­e­re hans hjem de na­e­ste to år. Det for­tal­te han man­dag til BT og de an­dre frem­mød­te me­di­er i Not­ting­ham. »Jeg har ik­ke set sa­er­lig me­get af by­en. Jeg har va­e­ret her i et par uger, hvor jeg har tra­e­net og spil­let kam­pe, mens jeg har be­søgt min søn i Lon­don en én­kelt gang,« for­tal­te han i den sam­men­ha­eng.

BT har dog kig­get sig lidt om­kring og giver et over­blik over det nye liv for den dan­ske an­gri­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.