Ni­ck­las Bendt­ner fik et kvar­ter i ned­t­ur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­ck­las Bendt­ner spil­le­de kam­pens sidste kvar­ter, da Not­ting­ham Fo­rest I går tab­te 1-2 ude til Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day i den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke, The Cham­pions­hip.

Den dan­ske fod­bold­spil­ler nå­e­de ik­ke at gø­re vold­somt me­get va­e­sen af sig, ef­ter at han af­lø­ste den tid­li­ge­re FC Vestsja­el­lan­dan­gri­ber Apo­sto­los Vel­li­os i Not­ting­ham-an­gre­bet.

Ga­ester­ne kom for­an ti mi­nut­ter før pau­sen ved Hen­ri Lans­bury, men midt i an­den halv­leg ud­lig­ne­de Ki­e­ran Lee for Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day.

Han score­de og­så sej­rs­må­let til 2-1 et mi­nut in­de i dom­me­rens til­la­egs­mi­nut­ter.

Mens Ni­ck­las Bendt­ner tirs­dag var med fra start og spil­le­de 80 mi­nut­ter i 0-4-ne­der­la­get til Ar­se­nal i Li­ga Cup’en, så var han alt­så til­ba­ge på baenken fra start mod Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day.

Der­med var det be­gra­en­set, hvor me­get den 28-åri­ge an­gri­ber kun­ne nå at gø­re for at kom­me i be­tragt­ning til trup­pen, som land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de, ud­ta­ger på i mor­gen til kam­pe­ne mod Po­len og Mon­te­ne­gro i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.