FCM duk­ke­de igen hånd­bold­me­stre­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hånd­bold­kvin­der­ne i Team Es­b­jerg har langt fra im­po­ne­ret i den­ne sa­e­sons før­ste uger, og hu­mø­ret hos de for­sva­ren­de me­stre er na­ep­pe ble­vet me­get bed­re ef­ter en ny skuf­fel­se i går.

For­an eget pu­bli­kum tab­te es­b­jer­gen­ser­ne 23-26 til FC Midtjyl­land i en kamp, hvor Team Es­b­jerg el­lers hav­de fle­re so­li­de fø­rin­ger un­der­vejs, men gik helt ned i kam­pens sidste tred­je­del.

Det er an­den gang i den­ne sa­e­son, at midtjy­der­ne får sko­v­len un­der ri­va­ler­ne. Tid­li­ge­re på må­ne­den vandt FCM Super Cup’en med 29-21 over sam­me mod­stan­der.

Det lig­ne­de el­lers langt fra en midtjysk tri­umf i kam­pens ind­led­ning, hvor Team Es­b­jerg på 11 mi­nut­ter brag­te sig for­an 6-1.

En ti­meout af tra­e­ner Kri­sti­an Kri­sten­sen fik dog FCM på ret kurs, og der kom bid i de­fen­si­ven, så hjem­me­hol­dets skyt­ter fik sva­e­re­re og sva­e­re­re ved at pas­se­re Sa­bi­ne Eng­lert i må­let.

I slut­fa­sen af kam­pen var det så FCM, der kun­ne tra­ek­ke fra og ta­ge en vig­tig sejr, der må gi­ve pan­de­ryn­ker hos me­stre­ne.

I gårs­da­gens an­den kamp vandt Ran­ders 29-24 over Skan­der­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.