Mourin­hos mes

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stemp­ler Paul Pog­ba en­de­lig ind? Paul Pog­ba har va­e­ret ud­ska­eldt i si­ne før­ste kam­pe i Man­che­ster Uni­ted, men han skal fort­sat reg­nes som en af de vig­tig­ste brik­ker i det pus­le­spil, som Mourin­ho for­sø­ger at sam­le. Mod Lei­ce­ster di­ske­de Pog­ba op med en fa­bel­ag­tig af­le­ve­ring i dyb­den til Zla­tan Ibra­him­ovic, som tog lob­bet ned med bry­stet og hel­flug­te­de over mål. Han pi­ske­de Lei­ce­ster-for­sva­rer­ne ved fle­re an­dre lej­lig­he­der. Me­re af den slags fra Pog­ba, og så kan han hur­tigt bli­ve pen­ge­ne va­erd. Hvad skal der bli­ve af Way­ne Roo­ney? Ak­tio­nen med at vra­ge Way­ne Roo­ney kan tvin­ge Mourin­ho til at be­gyn­de at bru­ge eng­la­en­de­ren på kan­ten i ste­det, når den of­fen­si­ve ka­ba­le skal la­eg­ges. Ju­an Ma­ta kan umu­ligt over­ses i ide­a­l­op­stil­lin­gen ef­ter sin pra­e­sta­tion mod Lei­ce­ster, for han til­før­te me­re fart og kre­a­ti­vi­tet, end Way­ne Roo­ney har gjort hidtil. For Mourin­ho hand­ler det om at va­eg­te de ung­dom­me­li­ge og hur­ti­ge kra­ef­ter på kan­ten i folk som Jes­se Lin­gard og Marcus Ras­h­ford over for Roo­neys er­fa­ring og må­l­far­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.