Tre dan­sker­mål sik­re­de Ro­sen­borg mester­skab

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For 24. gang i alt og for an­det år i tra­ek er Ro­sen­borg norsk me­ster i fod­bold.

Gul­det kom i hus i går af­tes med en 3-1-ude­sejr over Ole Gun­nar Solskja­ers Mol­de ef­ter tre dan­sker­mål. Ved pau­se­tid lig­ne­de det el­lers, at mester­skabs­fe­sten vil­le bli­ve ud­skudt, men det var Ro­sen­borg-dan­sker­ne Mi­ke Jen­sen og Chri­sti­an Gyt­kja­er ik­ke op­sat på.

Al­le­re­de fem mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg ud­lig­ne­de Mi­ke Jen­sen med et drøm­me­tra­ef. Ef­ter 62 mi­nut­ter brag­te Chri­sti­an Gyt­kja­er Ro­sen­borg på sej­rs­kurs med sit liga­mål num­mer 18 i den­ne sa­e­son. Han har la­vet dob­belt så man­ge mål som num­mer to. Mi­ke Jen­sen score­de kam­pens sidste mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.