1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lug­ter alt an­det li­ge af mål i den­ne kamp. Brønd­by score­de godt nok ik­ke se­ne­st mod Lyng­by, men var spe­ci­elt i an­den halv­leg uhel­di­ge med ik­ke at sco­re. Hjem­me bla­e­ser de na­e­sten al­tid til an­greb fra før­ste fløjt, og det bør man og­så gø­re i dag - spe­ci­elt med tan­ke på, at OB har den de­fen­si­ve midt­ba­ne­mand Mo­ha­med El Ma­kri­ni i ka­ran­ta­e­ne. Uden ham luk­ker OB nor­malt ret så man­ge mål ind, mens man mod­sat i Ha­der­s­lev pro­du­ce­re­de man­ge sto­re chan­cer og na­ep­pe kan va­e­re li­ge så uskar­pe igen. Der­for spil­les på »over 2,5 mål« i kam­pen.

Od­ds er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.