2,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ind­til vi­de­re har West Hams sa­e­son va­e­ret en skuf­fel­se, men det vir­ker sta­dig over­dre­vet, at de skal va­e­re un­der­tip­pe­de hjem­me mod Sout­hamp­ton. Hol­dets med af­stand stør­ste pro­fil Dmi­tri Pay­et er ved at va­e­re op­pe i om­drej­nin­ger igen, og sam­men med Mi­chail An­to­nio har va­er­ter­ne to me­get sta­er­ke vå­ben at spil­le ud of­fen­sivt. Det har da og­så va­e­ret de­fen­si­ven, der har hal­tet, men mod­sat har Sout­hamp­tons of­fen­siv ik­ke set spe­ci­elt skarp ud i årets sa­e­son og selv om ga­ester­ne spil­le­de fint mod Swan­sea i sidste uge, skal de ik­ke va­e­re fa­vo­rit­ter hér.

Od­ds er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.