1 , 7 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hor­sens har godt nok ik­ke sco­ret i de to se­ne­ste kam­pe, men har sta­dig le­ve­ret et fint ind­tryk så langt i Su­per­liga­en, og der­for giver det ik­ke så me­get mening, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. FC Midtjyl­land im­po­ne­rer ik­ke spil­le­ma­es­sigt for ti­den og var hel­di­ge med uaf­gjort i Aar­hus, og selv om man på pa­pi­ret vandt klart over Es­b­jerg, skul­le man bru­ge et sent straf­fes­park for at kom­me i gang. Hor­sens vil helt sik­kert få de­res chan­cer på død­bol­de og om­stil­lin­ger, og der­for giver det god mening at spil­le Hor­sens med to mål for­ud.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.