Mand fa­engs­let ef­ter øk­se-an­greb mod be­tjent

BT - - NYHEDER -

En 43-årig mand er ble­vet sig­tet for drabs­for­søg på en po­li­ti­mand, for­di han slog ud ef­ter be­tjen­ten med en øk­se i en lej­lig­hed på Tu­borg­vej i Kø­ben­havn.

Den dra­ma­ti­ske si­tu­a­tion op­stod, da po­li­ti­et var ude at le­de ef­ter en per­son, der er ef­ter­søgt, for­di han er ude­ble­vet fra fa­engs­let ef­ter en ud­gang. Der var ta­le om en op­ga­ve, som Kø­ben­havns Po­li­ti ud­før­te for Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti.

Po­li­ti­et hav­de få­et nog­le adres­ser, hvor man­den må­ske kun­ne va­e­re, her­un­der adres­sen på Tu­borg­vej.

Her fandt be­tjen­te­ne dog ikke den mand, de led­te ef­ter, men der­i­mod nog­le an­dre ma­end, hvoraf en slår med en øk­se, da po­li­ti­et tra­en­ger ind i lej­lig­he­den.

»Hel­dig­vis sker der ikke no­get, og øk­sen ram­mer va­eg­gen. Men be­tjen­ten va­er­ger for sig og bli­ver ramt på den ene arm,« si­ger an­kla­ger Rasmus von Stamm, Kø­ben­havns Po­li­ti.

Den 43-åri­ge blev i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, hvor en dom­mer va­re­ta­egts­fa­engs­le­de ham i 25 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.