La­bours le­der kra­e­ver åben­hed

BT - - NYHEDER -

Den bri­ti­ske op­po­si­tions­le­der Je­re­my Cor­byn, som lør­dag blev gen­valgt som par­ti­for­mand i ar­bej­der­par­ti­et La­bour, ef­ter­ly­ser, at par­la­men­tet i Lon­don bør va­e­re fuldt op­lyst om re­ge­rin­gens stra­te­gi for ud­tra­e­den af EU.

Den kon­ser­va­ti­ve pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May har til­ken­de­gi­vet, at par­la­men­tet vil spil­le en rol­le ved Stor­bri­tan­ni­ens exit fra EU. Men hun har un­der­stre­get, at hun le­der for­hand­lin­ger­ne, og at hun tra­ef­fer de en­de­li­ge be­slut­nin­ger om, hvil­ke af­ta­ler bri­ter­ne ind­går med Bruxel­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.