’’ ’’

BT - - DEBAT -

Un­der­lig om­k­lam­ren­de fa­con! Er jeg så ikke dan­sker, for­di jeg ikke er kri­sten? En dan­sker er ef­ter min me­ning ken­de­teg­net ved at va­e­re et men­ne­ske med dansk pas

Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil

Hvis man fø­ler sig dansk, er det jo et me­get vig­tigt tegn på, at man er dansk. Men hvis man sam­ti­dig øn­sker sig til et helt an­det land og går ind for an­det end grund­loven og dan­ske love – hvis man i ste­det går ind for, at Kor­a­nen og sha­ria skal be­stem­me i Dan­mark – så er det sva­ert sam­ti­dig at på­stå, at man er en del af det dan­ske fa­el­les­skab

Ber­tel Haar­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.