Ja, det dan­ske folk er de­fi­ne­ret af va­er­di­er

BT - - DEBAT -

MAR­TIN HEN­RIK­SEN

nødt til. El­lers er det sva­ert at ar­gu­men­te­re for, at man kan kal­de sig for dan­sker. Man skal til­eg­ne sig nog­le af de dan­ske nor­mer og va­er­di­er som yt­rings­fri­hed, grund­la­eg­gen­de fri­heds­ret­tig­he­der, og at vi be­trag­ter ma­end og kvin­der som li­ge me­get va­erd. I et vist om­fang skal man og­så ta­ge dansk kul­tur og tra­di­tio­ner til sig. I Dan­mark har stør­ste­delen kul­tur og tra­di­tio­ner til fa­el­les. Hvis man vil va­e­re med i det fol­ke­li­ge fa­el­les­skab, må man jo til­eg­ne sig no­get af det, der er med til at de­fi­ne­re det dan­ske folk.

DET ER MAN SPROG, KUL­TUR, TRA­DI­TIO­NER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.