Trump tru­er med at in­vi­te­re Bills el­ske­rin­de

BT - - NYHEDER -

Som sym­bol på, hvor be­skidt den igang­va­e­ren­de ame­ri­kan­ske valg­kamp er, tru­er Do­nald Trump nu med at in­vi­te­re én af Bill Cl­in­tons eks-el­ske­rin­der, Gen­ni­fer Flowers.

Først af­slø­re­de Hil­lary Cl­in­tons kampag­ne, at hun vil­le in­vi­te­re mil­li­ar­da­e­ren Mark Cu­ban, der har gjort sig be­ma­er­ket som en af Do­nald Trumps stør­ste mod­stan­de­re.

Iføl­ge en pres­se­me­de­lel­se kun­ne Mark Cu­ban bli­ve pla­ce­ret på for­re­ste ra­ek­ke. Og Do­nald Trump var ikke sen med sin Twit­ter-re­ak­tion:

»Hvis tå­be­li­ge og for­fej­l­e­de Marc Cu­ban vil sid­de på for­re­ste ra­ek­ke, så vil jeg må­ske pla­ce­re Gen­ni­fer Flowers ved si­den af ham.«

Mens Hil­lary Cl­in­tons mand Bill Cl­in­ton var pra­esi­dent, blev han ef­ter sin Hvi­de Hus-af­fa­e­re med prak­ti­kan­ten Mo­ni­ca Lewin­sky af­slø­ret i om­fat­ten­de ut­ro­skab. Og Gen­ni­fer Flowers var an­gi­ve­ligt en af hans el­ske­rin­der.

Et af Do­nald Trumps uof­fi­ci­el­le valgslo­gans er: ’Hvis Hil­lary Cl­in­ton ikke kun­ne stil­le sin mand til­freds, hvor­dan skal hun så kla­re job­bet for he­le USA?’

FOTO: AFP

Gen­ni­fer Flowers var an­gi­ve­ligt en af Bill Cl­in­tons el­ske­rin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.