Ni­co­lai Jør­gen­sen blev dob­belt målsco­rer

BT - - SPORTEN -

Ni­co­lai Jør­gen­sen (th.) fø­rer sig i øje­blik­ket for­nemt frem som målsco­rer i hol­land­ske Fey­eno­ord. I går score­de den dan­ske lands­holds­an­gri­ber to gan­ge, da AEres­di­vi­sio­nens su­ve­ra­e­ne top­hold hjem­me i Rot­ter­dam slog bund­klub­ben Ro­da, der hav­de Jør­gen­sens go­de ven, David Boy­sen, på ba­nen i kam­pens sid­ste kvar­ter, med 5-0. Den tid­li­ge­re FC Kø­ben­havn-spil­ler ind­ta­ger med fem mål an­den­plad­sen på top­sco­rer­li­sten i Hol­lands bed­ste fod­bol­dra­ek­ke.

Ef­ter 25 mi­nut­ter ly­ne­de Ni­co­lai Jør­gen­sen før­ste gang mod Ro­da, da han lidt til­fa­el­digt hav­ne­de i en lø­be­du­el med en for­svars­spil­ler. Dan­ske­ren fan­ge­de bol­den og skød den re­so­lut i mål til 1-0. Kort ef­ter var Fey­eno­ords dan­ske top­sco­rer og­så in­vol­ve­ret i 2-0-må­let, da han lag­de op til Ka­rim el-Ah­ma­di. Små 10 mi­nut­ter før slut­fløjt var det Ni­co­lai Jør­gen­sens tur til at bli­ve for­nemt ser­vi­ce­ret, da ven­stre­kan­ten Jens To­orn­stra usel­visk lag­de bol­den hen til dan­ske­ren, der nemt kun­ne gø­re det til 3-0.

Til sidst gik Ro­da helt i op­løs­ning, og To­orn­stra og Te­ren­ce Kongo­lo kun­ne gø­re det til 4-0 og 5-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.