Ha­ev­nens ti­me

BT - - SPORTEN -

RE­VAN­CHE Ved OL i Rio for lidt over en må­ned si­den var Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl to bol­de fra at vin­de fi­na­len og snup­pe gul­det. I går mor­ges dansk tid fik da­medoub­len re­van­che for det smer­te­ful­de ne­der­lag, da den vandt fi­na­len ved Su­per Se­ri­es-tur­ne­rin­gen Ja­pan Open ef­ter en for­nem sejr på 19-21, 21-18, 21-12 over det top­se­e­de­de ja­pan­ske par, Ay­a­ka Ta­ka­has­hi og Misaki Matsu­to­mo.

Nord­jy­der­ne skreg de­res gla­e­de ud ef­ter sej­ren og kig­ge­de na­er­mest van­tro på hin­an­den over, at det kun­ne la­de sig gø­re. OL-sølvvin­der­ne, som var an­den­se­e­de­de, tab­te før­ste sa­et kne­bent og var bag­ud 7-12 i an­det sa­et, så der var ta­le om et flot dansk co­me­ba­ck.

»Selv om vi stadig er vildt stol­te over vo­res olym­pi­ske sølv­me­dal­je, så er det spe­ci­elt, at vi får re­van­che mod dem så hur­tigt ef­ter. Det er selv­føl­ge­lig ka­em­pe stort for os,« si­ger Chri­stin­na Pe­der­sen til TV2 Sport

»Vi er monsterg­la­de. Det er helt vildt. Vo­res smil går fra øre til øre li­ge nu. Vi er ba­re så gla­de og stol­te over, hvad vi har pra­este­ret her­u­de,« til­fø­jer hun. Jan Ø. tab­te ta­et fi­na­le I her­re­sing­le­fi­na­len vi­ste Jan Ø. Jør­gen­sen bad­min­ton­spil i ver­dens­klas­se, men det var end­nu en gang ikke nok til sejr mod ver­den­set­te­ren Lee Chong Wei.

Dan­ske­ren, der er num­mer fem i ver­den, tab­te fi­na­len i Su­per Se­ri­es­tur­ne­rin­gen i Ja­pan med 18-21, 2115, 16-21 ef­ter en un­der­hol­den­de og me­dri­ven­de kamp. Der­med vandt Lee Chong Wei for 15. gang i tra­ek en ind­byr­des kamp mod Jan Ø. Jør­gen­sen, som sam­let er bag­ud med 1-17 i den sta­ti­stik.

I den kom­men­de uge går det løs ved Korea Open, men det bli­ver uden Vik­tor Axel­sen. OL-bron­ze­vin­de­ren har be­slut­tet at tra­ek­ke sig fra Korea Open og rej­se til­ba­ge til Dan­mark, skri­ver han på Fa­ce­book:

»Selv om jeg tro­e­de, at det ikke vil­le bli­ve no­get pro­blem at spil­le to uger i tra­ek i Asi­en, så kan jeg ma­er­ke, at en uge er nok for mig den­ne gang.«

I ste­det vil Vik­tor Axel­sen sam­le kra­ef­ter til at få suc­ces i tur­ne­rin­ger­ne Den­mark Open og French Open i naeste må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.