Styrt ko­ster BMC sejr i Eneco Tour

BT - - SPORTEN -

Det blev en dra­ma­tisk dag, da 7. og sid­ste eta­pe i cy­kel­lø­bet Eneco Tour i går blev kørt i Bel­gi­en. Den før­en­de i klas­se­men­tet før eta­pen, Ro­han Den­nis, måt­te nem­lig ud­gå un­der­vejs på den hår­de eta­pe.

BMC-ryt­te­ren fra Au­stra­li­en styr­te­de på eta­pen og ud­gik se­ne­re. Ro­han Den­nis før­te el­lers Eneco Tour i langt ho­ved­par­ten af lø­bet.

Den sam­le­de sejr gik i ste­det til Niki Ter­p­stra fra Hol­land, der blev num­mer to på eta­pen. Etixx-Qu­i­ck­Step-ryt­te­ren blev be­sej­ret af nor­ske Ed­vald Boas­son Ha­gen (Di­men­sion Da­ta) i den kra­e­ven­de af­slut­ning, der blev kørt på bro­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.