Bund­prop ta­ger po­int fra Vi­borg

BT - - SPORTEN -

OVER­RA­SKEL­SE Hånd­bold­da­mer­ne fra Vi­borg HK led i går sa­e­so­nens før­ste po­int­tab på ude­ba­ne mod bund­prop­pen fra Ring­kø­bing.

Trods et sta­er­kt Vi­borg-co­me­ba­ck end­te op­gø­ret uaf­gjort 25-25.

Va­er­ter­ne fra Ring­kø­bing fik en su­ve­ra­en start på op­gø­ret med en fø­ring på 4-0 ef­ter fem mi­nut­ter. Det lyk­ke­des at hol­de fast i det go­de spil frem til pau­sen, hvor stil­lin­gen var 15-10 til hjem­me­hol­det. Med 20 mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen be­gynd­te fa­vo­rit­ter­ne fra Vi­borg at ae­de sig til­ba­ge i op­gø­ret, og godt halvan­det mi­nut før tid brag­te Ann Gre­te Nørgaard for før­ste gang Vi­borg for­an. Den ru­ti­ne­re­de ven­stre­fløj score­de på straf­fe­kast til 25-24, men i det naeste an­greb lyk­ke­des det for Ce­ci­lie Mørch Han­sen at ud­lig­ne til 25-25. Ga­ester­ne fra Vi­borg fik end­nu en mu­lig­hed for at sik­re sig den for­ven­te­de sejr på kam­pens sid­ste an­greb. Trods en ti­meout fra tra­e­ner Al­lan He­i­ne lyk­ke­des det ikke at over­rump­le Ring­kø­bing-hol­det. Det uaf­gjor­te re­sul­tat be­ty­der, at Ring­kø­bing ryk­ker va­ek fra liga­ens 12.- og sid­ste­plads. Vi­borg har fem po­int ef­ter tre spil­ler­un­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.