Dra­ma­tisk de­but

BT - - SPORTEN -

GYSER TTH Holste­bros hånd­bold­her­rer har set frem til en­tréen i Cham­pions Le­ague med stor spa­en­ding, og ve­stjy­der­nes de­but i det pro­mi­nen­te sel­skab skuf­fe­de ikke. De dan­ske sølvvin­de­res hjem­me­kamp mod Di­na­mo Buka­rest fra Ru­ma­e­ni­en end­te nem­lig som en sand gyser, da Jac Karls­son ud­lig­ne­de til 32-32 på et straf­fe­kast, ef­ter at ti­den var lø­bet ud.

Ga­ester­ne fra den ru­ma­en­ske ho­ved­stad lig­ne­de el­lers la­en­ge en for stor mund­fuld for dan­sker­ne, der hav­de be­sva­er med at hånd­te­re de no­get tun­ge mod­stan­de­re med den klas­sisk øst­eu­ro­pa­ei­ske spil­lestil.

Det var da og­så ru­ma­e­ner­ne, der kom bedst fra land og brag­te sig for­an 8-5 i en ind­led­ning, hvor det ve­stjy­ske for­svar var slemt hul­let i ge­led­der­ne.

Men tra­e­ner Pa­tri­ck Wester­holm fik styr på si­ne trop­per, og han har grund til at ro­se si­ne spil­le­re for he­le ti­den at hol­de snor i Di­na­mo Buka­rest, når ru­ma­e­ner­ne tru­e­de med at tra­ek­ke af­gø­ren­de fra. 8-5 til Di­na­mo blev til 9-8 til TTH, og de to hold fulg­tes ad til pau­sen, hvor stil­lin­gen var 16-16.

Midt­vejs i halv­leg kom hjem­me­hol­det for før­ste gang i lang tid for­an, da Magnus Bram­m­ing sør­ge­de for 26-25-scor­in­gen. På høj­re­fløj vi­ste Kas­per Kil­de­lund ini­ti­a­tiv og kon­trastyr­ke, og da TTH med godt tre mi­nut­ter igen brag­te sig for­an 30-28, lig­ne­de det en per­fekt Cham­pions Le­ague-de­but.

Men igen tip­pe­de kam­pen rundt. 10se­kun­der før tid brag­te Di­na­mo sig for­an 32-31, men der var li­ge ak­ku­rat tid for Kas­per Kil­de­lund til at få et straf­fe­kast, som Jac Karls­son alt­så ud­nyt­te­de til at sik­re det dan­ske hold et vig­tigt po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.