BSV red­de­de sig ud af pro­ble­mer

BT - - SPORTEN -

De re­ge­ren­de me­stre fra Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg le­ve­de et sta­er­kt co­me­ba­ck i sgårs­da­gens ude­kamp mod Søn­derjyske. På en for­ry­gen­de an­den halv­leg vandt fa­vo­rit­ter­ne med 28-26 i Søn­der­borg.

Tra­e­ner Pe­ter Breds­dor­f­fLar­sens BSV-mand­skab ind­ta­ger med sej­ren en delt før­ste­plads i liga­en med seks po­int ef­ter tre spil­ler­un­der, mens Søn­derjyske blot har et en­kelt po­int i bun­den af ta­bel­len.

Ef­ter en ja­evn­byr­dig ind­led­ning be­gynd­te va­er­ter­ne fra Søn­derjyske at tra­ek­ke fra i de sid­ste 10 mi­nut­ter af før­ste halv­leg og gik til pau­se med en fø­ring på 17-13.

Mester­hol­det kom langt bed­re ud til an­den halv­leg. Ef­ter godt 12 mi­nut­ter fik ga­ester­ne ud­lig­net til 20-20, og BSV-spil­ler­ne fik slå­et et hul på fi­re mål til 27-23, og så var kam­pen af­gjort.

I bun­den af ta­bel­len nap­pe­de Tøn­der hol­dets før­ste sejr, da man slog År­hus Hånd­bold 27-25.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.