DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Ved naeste Fol­ke­tings­valg får dan­sker­ne som be­kendt et nyt par­ti at skul­le for­hol­de sig til, nem­lig Nye Bor­ger­li­ge.

Hos book­ma­ke­ren Nor­di­cBet er der stor til­tro til, at Nye Bor­ger­li­ge kla­rer spa­er­re­gra­en­sen ved et kom­men­de Fol­ke­tings­valg. Der er be­sked­ne od­ds 1,40 at hen­te på, at par­ti­et kom­mer ind, mens man mod­sat får 2,70, hvis det ikke kom­mer til at ske.

»Vi bra­end­te os slemt, da vi i sin tid til­bød od­ds 25 på, at Al­ter­na­ti­vet vil­le kla­re spa­er­re­gra­en­sen. Den­gang un­der­vur­de­re­de vi helt klart, at loy­a­li­te­ten mod de etab­le­re­de par­ti­er er af­ta­gen­de. Nye Bor­ger­li­ge kan me­get vel bli­ve det naeste par­ti, som pro­fi­te­rer på de va­el­ge­re, der er kri­ti­ske over­for de ek­si­ste­ren­de po­li­ti­ske land­skab. Vi for­ven­ter, at de kla­rer spa­er­re­gra­en­sen gan­ske kom­forta­belt,« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.