1,72

BT - - SPORTEN -

Man­ge hav­de for­ven­tet, at Nor­rköping vil­le gå ned i den­ne sa­e­son, men så­dan er det langt fra gå­et. Man spil­ler glim­ren­de, og er ikke mindst fly­ven­de på hjem­me­ba­ne med 16 kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag, hvoraf de 14 er vun­det. De er dog stadig i en ta­et guld­kamp med Malmö FF, så der er ikke råd til fejl­ta­gel­ser, og de bør da og­så slå Djur­går­den. De har Mat­hi­as Ra­ne­gie i ka­ran­ta­e­ne og en re­la­tivt lang ska­des­li­ste, og der­for er det sva­ert at se, hvor­dan de skal få no­get med fra kam­pen i Nor­rköping. Vi prø­ver der­for med et spil på hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.