1 ,83

BT - - SPORTEN -

Det lig­ne­de la­en­ge, at Sil­ke­borg var for dår­li­ge til Su­per­liga­en, men i de sid­ste tre kam­pe har det set helt an­der­le­des ud. Ven­de­punk­tet kom i Ha­der­s­lev, hvor man var det bed­ste hold mod Søn­derjyskE, og si­den er det ble­vet til po­int bå­de mod AGF og Es­b­jerg. Spe­ci­elt til­gan­gen af Ibra­him Moro har vist sig at va­e­re vig­tig, og det er be­stemt hel­ler ikke umu­ligt, at de får po­int i den­ne kamp. AaB har ikke ramt ni­veau­et i de se­ne­ste par kam­pe og har end­da Rasmus Würtz i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket er et stort tab. Der­for prø­ves et spil på po­int til Sil­ke­borg.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.