2,25

BT - - SPORTEN -

Der er en ver­den til for­skel på Cag­li­a­ri, når de spil­ler ude og hjem­me. Det vi­ste man se­ne­st mod Ata­lan­ta, li­ge­som man og­så var go­de i den før­ste hjem­me­kamp mod Ro­ma, og mø­der her et Samp­do­ria-hold, som har mi­stet pu­sten ef­ter en fin start på sa­e­so­nen. Ef­ter det uhel­di­ge ne­der­lag i Rom, har man mi­stet ni­veau, og ind­sat­sen se­ne­st mod Bo­log­na var sa­e­so­nens klart dår­lig­ste. Ove­ni er vig­ti­ge Ed­gar Bar­ret­to i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket ikke skal gø­re tin­ge­ne bed­re. I det lys gi­ver det gan­ske god me­ning med et spil på, at Cag­li­a­ri vin­der den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Scan­dic Book­ma­kers

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.