Fy fa’n for en fest

BT - - SPORTEN -

TØMMERMAEND Det nor­ske mester­skab blev fejret lør­dag nat i Trond­heim, da over­leg­ne Ro­sen­borg, med Mi­ke Jen­sen og Chri­sti­an Gyt­kja­er i trup­pen, vandt i Mol­de. Beg­ge dan­ske­re var kraf­tigt im­pli­ce­ret i at gen­vin­de tro­fa­e­et. For mens Gyt­kja­er kun­ne no­te­re sig for en af scor­in­ger­ne, kun­ne Jen­sen stå bag Ro­sen­borgs to an­dre mål i 3-1-sej­ren, der var nok til at sik­re sej­ren i Tip­pe­liga­en – fem run­der før tid.

Og det blev fejret i klub­bens hjem­by, Trond­heim, hvor en del af klub­bens fans var mødt op til fest. Men fejrin­gen blev star­tet før det, forta­el­ler Chri­sti­an Gyt­kja­er til BT.

»Vi spil­le­de i Mol­de, så vi ha­ve en god bus­tur hjem på fi­re ti­mer. Så tyv­star­te­de vi lidt i bus­sen, men det var sgu en sjov af­ten,« for­tal­te Gyt­kja­er.

Og­så Mi­ke Jen­sen kun­ne be­ret­te om en sjov af­ten, der star­te­de hos ae­r­ke­ri­va­ler­ne og slut­te­de i hjem­by­en.

»Det var en hur­tig fejring på sta­dion og så hjem til Trond­heim. De fle­ste fra klub­ben var der, he­le hol­det og så nog­le fans. Der var ikke tra­e­ning i dag. Der var nok ikke så man­ge, der kun­ne stå op i mor­ges. Man skal ha­ve lov til at fejre,« forta­el­ler en gri­nen­de Mi­ke Jen­sen.

Mi­ke Jen­sen stod bag Ro­sen­borgs før­ste mål mod Mol­de, der ind­led­te de­res co­me­ba­ck i kam­pen. Bol­den blev ser­ve­ret for ham og han spar­ke­de re­so­lut fra kan­ten af fel­tet.

Det gav an­er­ken­del­se fra Mol­des tra­e­ner, Man­che­ster Uni­ted­leg­en­den Ole Gun­nar Solskja­er.

»De ud­lig­ner på et ty­pisk Ro­sen­borg-mål, hvor Jonas Svens­son la­eg­ger bol­den 45 gra­der ud til Mi­ke Jen­sen. En fan­ta­stisk scor­ing,« sag­de han til VG ef­ter kam­pen. Over­le­gent mester­skab Den tid­li­ge­re Brønd­by-spil­ler og Ro­sen­borg-an­fø­rer kun­ne der­for og­så gla­e­de sig over si­ne to mål, der var med til at sik­re mester­ska­bet mod Mol­de, der vandt tre mester­ska­ber fra 2011 til 2014.

»Jeg tror, en del fans sy­nes, det var me­get sjovt, at vi tog mester­ska­bet mod Mol­de. Det er en god fø­lel­se og­så at sa­et­te dem på plads,« si­ger Mi­ke Jen­sen.

Det var klub­bens an­det mester­skab på stri­i­be, og sa­e­so­nen har der­for va­e­ret en suc­ces, forta­el­ler Gyt­kja­er, der og­så var med til at bli­ve me­ster med FC Nord­s­ja­el­land i sa­e­so­nen 2011/2012:

»Det ta­ler for sig selv. Vi har va­e­ret fan­ta­sti­ske i liga­en. Vi kik­se­de i Eu­ro­pa, men vi har va­e­ret su­ve­ra­e­ne her­hjem­me. Jeg prø­ve­de det med Nord­s­ja­el­land, hvor jeg var med en halv sa­e­son, men den­ne gang har jeg va­e­ret en stør­re del af det. Så det fø­les ba­re stør­re.« SÅ SU­VE­RA­E­NE ER DE

DET HAR VA­E­RET

et over­le­gent Ro­sen­borg-mand­skab, der har vun­det den nor­ske Tip­pe­liga i den­ne sa­e­son.

24. mester­ska­ber (Fredriks­tad 9, Viking 8)

DET VAR KLUB­BENS HOL­DET SIK­RE­DE GUL­DET

med fem run­der til­ba­ge

Bed­ste an­greb (57 mål, Mol­de na­est­bedst med 42 mål)

for­svar (12 ind­kas­se­re­de mål, Brann na­est­bedst med 22 ind­kas­se­re­de mål)

HOL­DET HAR LIGA­ENS ... OG DET BED­STE CHRI­STI­AN GYT­KJA­ER HAR

sco­ret 18 mål – det er dob­belt så man­ge som num­mer to på li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.