Vi hu­sker stadig spyt­k­lat­ten

Fran­cesco Tot­ti har le­gen­de­sta­tus i AS Ro­ma, hvor han stadig er ak­tiv, selv om han trak i den mør­ke­rø­de trø­je helt til­ba­ge i 1992

BT - - NAVNE - /ritzau/

Lad os få det over­stå­et. Blandt dan­ske fod­bold­fans har det li­det flat­te­ren­de øge­navn ’Snot­ti’ va­e­ret en fast be­stand­del af ar­se­na­let af mod­stan­der-vit­tig­he­der i åre­vis.

Den ita­li­en­ske fod­bold­spil­ler Fran­cesco Tot­ti, som fyl­der 40 år i mor­gen, 27. sep­tem­ber, send­te nem­lig en spyt­k­lat di­rek­te i an­sig­tet på den dan­ske lands­holds­spil­ler Chri­sti­an Poul­sen ef­ter nog­le hår­de sam­men­stød i en EM-kamp til­ba­ge i 2004.

Det kal­de­navn re­a­ge­rer Tot­ti dog ikke selv på, for han har ri­ge­ligt med til­nav­ne hjem­me i Ita­li­en, hvor han er vant til at va­e­re ha­det af mod­stan­der­nes fans og for­g­u­det af si­ne eg­ne som en fan­ta­stisk su­per­stjer­ne med et gi­gan­tisk ego.

Nu fyl­der ’Gla­di­a­to­ren af Rom’ 40 år, hvil­ket må si­ges at va­e­re en im­po­ne­ren­de al­der for en ak­tiv fod­bold­spil­ler, der stadig ba­e­rer an­fø­rer­bin­det og sco­rer mål for AS Ro­ma i den bed­ste ita­li­en­ske liga.

Ind­til nu er det ble­vet til over 600 kam­pe, og han er i gang med sin 25. sa­e­son, hvil­ket er ita­li­ensk Se­rie Are­kord.

’Kongen af Rom’ er for la­engst ble­vet per­so­ni­fi­ce­rin­gen af ho­ved­stads­klub­ben, hvor han før­ste gang løb på ba­nen i 1992 som blot 16-årig. Her blev han lyn­hur­tigt ud­na­evnt som »vi­dun­der­dreng« for sit åben­ly­se ta­lent for bå­de at sco­re og la­ve op­la­eg til an­dres mål. Til­gi­ver hedspo­rens svi­ne­stre­ger Tot­ti spil­ler ikke så stor en rol­le på ba­nen, som han tid­li­ge­re har gjort, men Ro­mas num­mer 10 bli­ver of­te skif­tet ind i lø­bet af kam­pen til stå­en­de ju­bel på Det Olym­pi­ske Sta­dion, hvor han for hver op­tra­e­den ud­byg­ger stort set al­le klu­bre­kor­der, der ek­si­ste­rer.

Hans ek­stre­me ud­strå­ling, at­ti­tu­de, tem­pe­ra­ment, selv­til­lid og det fak­tum, at han end­da er født og op­vok­set i Rom og som ung­doms­spil­ler hav­de tak­ket nej til ri­va­ler­ne fra SS La­zio, gjor­de ham ek­stremt po­pu­la­er hos AS Ro­mas de­di­ke­re­de fans og hoo­ligans.

Hans man­ge svi­ne­stre­ger og ar­ro­gan­ce er al­tid ble­vet til­gi­vet, når han så bi­dra­ger med det af­gø­ren­de mål og end­nu en fø­lel­ses­la­det ju­bels­ce­ne.

Til­ba­ge til ka­e­le­nav­ne­ne, så har »Den Gyld­ne Dreng« og­så vist si­ne of­fen­si­ve ev­ner frem i den azur­blå lands­hold­strø­je, hvor han kan se til­ba­ge på 58 landskampe, som blandt an­det re­sul­te­re­de i VMguld i 2006.

FOTOS: AFP

Så­dan ser ’Gla­di­a­to­ren af Rom’ ud, når han er glad og li­ge har sco­ret. Ne­de­nun­der et bil­le­de fra kam­pen, der gav ham til­nav­net ’Snot­ti’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.