Na­sa me­ner at ha­ve fun­det et stort oce­an på Jupi­ters må­ne

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Na­sa me­ner at ha­ve fun­det et stort oce­an un­der isen på Jupi­ters må­ne Eu­ro­pa.

Op­da­gel­sen er sket via det sto­re rum­te­leskop Hubb­le.

»Vi ar­bej­der på kan­ten af, hvad der er mu­ligt med Hubb­le,« si­ger astro­nom Wil­li­am Sparks.

Iføl­ge for­sker­ne er der mu­lig­vis ta­le om et stort saltvandso­ce­an fle­re ki­lo­me­ter un­der Eu­ro­pas tyk­ke is.

»Det gi­ver os mu­lig­hed for i frem­ti­den at stu­de­re mu­lig­he­den for liv på Eu­ro­pa,« si­ger Wil­li­am Sparks.

Po­ten­ti­a­let for et stort oce­an er in­di­ke­ret af møn­stre på over­fla­den af Eu­ro­pa, der kan va­e­re af­sted­kom­met at sto­re gey­se­re, der har brudt over­fla­den.

Må­nen Eu­ro­pa er en af de stør­ste af Jupi­ters man­ge må­ner og den sjet­te­stør­ste må­ne i sol­sy­ste­met.

Eu­ro­pa blev op­da­get af Ga­lileo i 1610.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.