Frank­rig vil ryd­de be­ryg­tet lejr

BT - - NYHEDER -

Frank­rigs pra­esi­dent François Hol­lan­de, som i går be­søg­te den nord­li­ge hav­ne­by Ca­lais, si­ger, at den så­kald­te jungle­lejr med mi­gran­ter na­er Den En­gel­ske Ka­nal skal ned­la­eg­ges fuld­sta­en­digt.

»Jeg be­kra­ef­ter her­med min re­ge­rings be­slut­ning om at op­lø­se lej­ren fuld­sta­en­digt, en­de­ligt og hur­tigt. Det vil si­ge sidst på året,« hed­der det i en er­kla­e­ring fra den fran­ske pra­esi­dent.

Hol­lan­de si­ger sam­ti­dig, at bri­ter­ne må på­ta­ge sig en del af an­sva­ret for at lø­se mi­grant­kri­sen i Ca­lais, hvor­fra Eu­ro­tun­ne­len går un­der Den En­gel­ske Ka­nal til Dover.

De fle­ste af mi­gran­ter­ne og flygt­nin­ge­ne i den be­ryg­te­de lejr er fra Su­dan, Af­g­ha­ni­stan og Mel­le­mø­sten.

De hå­ber at kom­me til Stor­bri­tan­ni­en og for­sø­ger igen og igen at sni­ge sig ind i Eu­ro­tun­ne­len ved at gem­me sig på last­vog­ne på vej mod Dover, el­ler de for­sø­ger at sej­le over ka­na­len i små, usik­re far­tø­jer.

I jungle­lej­ren op­hol­der der sig mel­lem 7.000 og 10.000 men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.