An­holdt for at ha­ve af­brudt bøn

BT - - NYHEDER -

En hol­land­sk turist på rej­se i My­an­mar føl­te sig så ge­ne­ret af en bud­dhi­stisk af­ten­bøn, at han gik ind i et tem­pel og hev stik­ket ud til højt­ta­ler­ne. Han har for­kla­ret, at temp­let lå li­ge ved si­den af hans ho­tel i by­en Man­da­lay, og at bøn­nen lar­me­de så me­get, at han ik­ke kun­ne sove. Men den slags ser man ik­ke med mil­de øj­ne på i det sy­døst­a­si­a­ti­ske land. Her er be­folk­nin­gen for de fle­stes ved­kom­men­de me­get tro­en­de bud­dhi­ster, og man­ge ud­la­en­din­ge har få­et bå­de bø­der og fa­engsels­straf­fe for at kra­en­ke de re­li­gi­øse fø­lel­ser i My­an­mar. Den 30-åri­ge hol­la­en­der ri­si­ke­rer i va­er­ste fald to års fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.