Nød­hja­elp har nå­et fi­re sy­ri­ske by­er

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang i seks må­ne­der er der le­ve­ret nød­hja­elp til fi­re be­lej­re­de by­er i Sy­ri­en, op­ly­ser Rø­de Kors iføl­ge BBC. 71 last­bi­ler er nå­et frem til de op­rørs­kon­trol­le­re­de by­er Ma­daya og Za­ba­da­ni, som lig­ger na­er Da­ma­s­kus, samt de re­ge­rings­kon­trol­le­re­de by­er Fo­ah og Ke­fraya i provin­sen Id­lib, hed­der det. Last­bi­ler­ne nå­e­de frem med fø­de­va­rer, me­di­cin og hy­giej­ne­ta­sker til 60.000 men­ne­sker søn­dag. FN sus­pen­de­re­de i sid­ste uge le­ve­rin­ger af nød­hja­elp til Sy­ri­en i 48 ti­mer ef­ter et blo­digt an­greb på en nød­hja­elp­sko­lon­ne. USA og Rusland har gi­vet hin­an­den skyl­den for an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.