Tid­li­ge­re che­fre­dak­tør på Po­li­ti­ken død

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re che­fre­dak­tør på Po­li­ti­ken Ag­ner Ahm er død. Han blev 80 år. Det skri­ver Po­li­ti­ken.

Ag­ner Ahm var en del af che­fre­dak­tio­nen på avi­sen fra 1971 til 1995. Han hu­skes isa­er for at ha­ve va­e­ret driv­kraft i en pro­ces, der red­de­de Po­li­ti­ken fra en økonomisk og op­lags­ma­es­sig kri­se.

Ag­ner Ahm er ble­vet be­skre­vet som det mest »krøl­le­de ho­ved«, der i ny­e­re tid har sid­det i dag­bla­dets che­fre­dak­tion. Der blev ik­ke truf­fet man­ge be­slut­nin­ger uden hans of­te ukon­ven­tio­nel­le bi­drag. Fle­re end 5.000 le­de­re blev det til gen­nem åre­ne på Po­li­ti­ken. Man­ge le­de­re tog ud­gangs­punkt i, hvil­ken be­tyd­ning po­li­ti­ske be­slut­nin­ger fik for sam­fun­dets sva­ge­ste. I 1995 stop­pe­de han i Po­li­ti­kens che­fre­dak­tion og blev chef for Po­li­ti­ken We­e­kly. Se­ne­re fun­ge­re­de han som uløn­net rå­d­gi­ver for den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske grup­pe på Chri­sti­ans­borg.

Ag­ner Ahm dø­de lør­dag på Rigs­ho­spi­ta­let. Han ef­ter­la­der sig hu­stru, to søn­ner og en flok bør­ne­børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.