Nej, vi skal kun­ne gri­ne af os selv

BT - - NYHEDER -

MAISE NJOR

med Brid­get Jo­nes var hen­sig­ten, at vi skul­le kun­ne gri­ne af os selv og vo­res fejl, og jeg sy­nes, Brid­get Jo­nes er ret sta­erk, for­di hun net­op kan det. Det er en ha­em­sko, hvis kvin­der ta­ger sig selv alt for al­vor­ligt. Hvis du tør bli­ve til grin og tør fejle, så bli­ver du jo me­re mo­dig. Og hvis du sy­nes, du er god nok, som du er, så har du ik­ke så travlt med at korrek­se an­dre kvin­der. Det er galt, hvis man ta­ger en fi­gur i en film og si­ger, det her er ned­gø­ren­de for os al­le. Det er en ga­en­ge, vi er kom­met ind i. Hvis en kvin­de si­ger, at hun kun vil ha­ve en uges bar­sel, så er der nog­le, der re­a­ge­rer me­get vold­somt, som om den kvin­de hi­ver os al­le­sam­men med. Den ten­dens kun­ne jeg godt ta­en­ke mig blev stop­pet.

FRA FØR­STE FILM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.