Ja, det hand­ler kun om at fin­de en mand

BT - - NYHEDER -

NINA GROES

Jo­nes-fil­me­ne er, at de i ste­det for at gø­re op med ste­reo­ty­per­ne fast­hol­der dem. Brid­get Jo­nes’ mål er pra­e­cis det sam­me som prin­ses­ser­nes i de klas­si­ske even­tyr: at fin­de en mand, som kan hja­el­pe hen­de. Det kun­ne va­e­re ka­non, hvis man i ste­det for at ce­men­te­re ste­reo­ty­per­ne gjor­de op med dem, så Brid­get Jo­nes ik­ke be­hø­ve­de at ha­ve min­dre­va­erd, men i ste­det fo­ku­se­re­de på, a t de t er fedt at ha­ve et ar­bej­de – så det ik­ke kun er et mid­del til at fin­de en mand.

PRO­BLE­MET MED BRID­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.