Vol­vo ef­ter­ly­ses i fynsk mo­tor­vejs­drab

BT - - NYHEDER -

Fyns Politi ef­ter­ly­ser en ae­l­dre Vol­vo i for­bin­del­se med sa­gen, hvor en be­ton­klods i au­gust dra­eb­te en 33-årig kvin­de på Fyn­s­ke Mo­tor­vej.

Et vid­ne skal tid­ligt om mor­ge­nen 21. au­gust ha­ve set en ae­l­dre Vol­vo sta­tioncar kø­re ad Mid­del­fart­vej mod vest og der­ef­ter vi­de­re til høj­re ad Lan­ge­sø­vej i ret­ning mod den mo­tor­vejs­bro, hvor­fra den 30 kg tun­ge be­ton­klods blev ka­stet.

»Te­o­re­tisk kan det va­e­re ger­nings­man­den el­ler ger­nings­ma­en­de­ne, der be­fandt sig i bi­len, men der kan og­så va­e­re ta­le om et vig­tigt vid­ne, som vi selv­føl­ge­lig me­get ger­ne vil ta­le med. Ved­kom­men­de kan – og­så uden selv at va­e­re klar over det – sid­de in­de med vig­tig vi­den i sa­gen,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Mi­cha­el Li­ch­tenste­in fra Fyns Politi.

Fyns Politi hø­rer der­for me­get ger­ne fra bor­ge­re, der en­ten selv var ude at kø­re i en grå­lig el­ler mørk Vol­vo sta­tioncar den på­ga­el­den­de søn­dag mor­gen, el­ler som ken­der no­gen, der var.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.