La­e­ge ud­skrev 12.000 pil­ler ulov­ligt

BT - - NYHEDER -

En 67-årig mand fra­ta­ges ret­ten til at va­e­re la­e­ge og til at ha­ve no­get med pa­tien­ter at gø­re »ind­til vi­de­re« og idøm­mes des­u­den 30 da­ges be­tin­get fa­engsel. Det af­gjor­de Kø­ben­havns By­ret i går, op­ly­ser spe­ci­a­lankla­ger Jakob Buch-Jep­sen fra Kø­ben­havns Politi.

På et år ud­sted­te den 67-årig la­e­ge 12.000 do­ser va­nedan­nen­de me­di­cin til pa­tien­ter, selv om han hav­de mi­stet ret­ten til at ud­skri­ve re­cep­ter på af­ha­en­gig­heds­ska­ben­de me­di­cin. Me­di­ci­nen blev ud­skre­vet fra 2014 til 2015, hvor han ar­bej­de­de som la­e­ge­vi­kar og del­tids­an­sat la­e­ge for­skel­li­ge ste­der i Kø­ben­havn, Hørs­holm og Bal­ling.

La­e­gen na­eg­ter sig skyl­dig og over­ve­jer nu, om han vil an­ke dom­men til lands­ret­ten. Han for­kla­re­de selv un­der rets­sa­gen, at han pri­ma­ert ba­re har for­ny­et re­cep­ter.

I 1996 fra­skrev la­e­gen sig fri­vil­ligt ret­ten til at ud­ste­de af­ha­en­gig­heds­ska­ben­de me­di­cin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.