Pa­ris sen­der bi­ler­ne va­ek

BT - - NYHEDER -

I Pa­ris har man be­slut­tet at luk­ke tre ki­lo­me­ter tra­fi­ke­ret vej langs Se­i­nen for at ska­be plads til en zo­ne for fod­ga­en­ge­re.

Bysty­ret har man­dag ved­ta­get be­slut­nin­gen til stor gla­e­de for borg­me­ster An­ne Hi­dal­go. Hun kal­der pro­jek­tet hi­sto­risk.

Man vil luk­ke en vej­stra­ek­ning, der går langs flo­den fra om­kring mu­se­et Lo­u­v­re til syd for Ba­stil­le­plad­sen i øst.

Pro­jek­tet er sat i gang af by­ens so­ci­a­li­sti­ske borg­me­ster. Det er led i en stør­re plan om at be­ka­em­pe bå­de foru­re­ning og tra­fikprop­per i cen­trum af den fran­ske ho­ved­stad.

An­ne Hi­dal­go støt­ter og­så bil­fri da­ge, og borg­meste­ren for­sø­ger at få etab­le­ret fle­re grøn­ne om­rå­der for bå­de be­bo­e­re og turi­ster.

Mod­stan­de­re af pro­jek­tet ha­ev­der, at det kan va­e­re med til at øge tra­engs­len på ve­je­ne. Der­med bli­ver det og­så sva­e­re­re for pend­le­re at nå frem, ly­der ar­gu­men­tet.

Der er al­le­re­de byg­get sti­er fle­re ste­der langs Se­i­nen. I 2013 blev et an­det stør­re pro­jekt åb­net langs flo­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.