Det før­ste kys

BT - - KULTUR -

Med si­ne ita­li­en­ske rød­der på mo­de­rens si­de hav­de den helt un­ge Bru­ce Springs­te­en et for­trin sam­men­lig­net med an­dre un­ge ma­end i Fre­e­hold og As­bury Park-om­rå­det. Han kun­ne og vil­le dan­se. Ik­ke mindst in­spi­re­ret af Chub­by Check­er – ham med ’Let’s Twist’ og ’Let’s Twist Again’.

»Jeg var den fød­te, 100 pct. kruk­ke,« som Bru­ce skri­ver.

Og han hav­de ind­set den uni­ver­sel­le sand­hed: Pi­ger el­sker at dan­se. En af­ten til et bal i en lo­kal hal dan­se­de 15-åri­ge Bru­ce sig kort helt ta­et på den ja­ev­nal­dren­de Ma­ria Espi­nosa med span­ske rød­der og mør­ke øj­ne.

»Det var her, højt op­pe i skyg­ger­ne på de bil­li­ge plad­ser, at jeg fik mit før­ste kys (Ma­ria Espi­nosa!), min før­ste erek­tion på dan­se­gul­vet (ube­vidst, det kun­ne li­ge så godt ha­ve va­e­ret en sva­ber) og ma­er­ke­de at­mos­fa­e­ren i en ba­sket­bal­l­hal, når ly­set på for­før­en­de vis bli­ver da­em­pet og for­vand­ler lo­ka­let til et vi­dun­der­land med fed­tet tra­e­gulv ...«

Ma­ria Espi­nosa for­tal­te i 1996 til Sun Jour­nal, at »det (kys­set) var godt. Jeg drøm­te om det se­ne­re.« Men da vid­ste hun selv­føl­ge­lig ik­ke, at hun se­ne­re vil­le bli­ve sam­men­lig­net med en sva­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.